Mijn verhaal

De kracht van socratische gesprekken

Al jaren bezoek ik het socratisch café Zwolle, volg ik cursussen en leergangen, leid ik gesprekken en organiseer ik socratische variaties. Iedere keer ben ik weer verrast door de opbrengst van het onderzoek dat plaatsvindt in de dialoog of in de variatie. De opbrengst brengt mij dichterbij mijzelf, ik leer mijzelf beter kennen en daardoor zie ik steeds beter wat mij te doen staat in dit leven. Bijvoorbeeld het oprichten van Socrates in Sneek. Eerst heel voorzichtig: een pop-up café in januari 2023, een tijdelijk café dat op popt, 3 keer open is en weer verdwijnt. De gesprekken met enthousiaste deelnemers heeft mij doen besluiten: ik ga uitbreiden. Na maart 2023 ging het café nog eens 5 keer open op donderdagavond voor een socratische dialoog. Steeds met als doel gezamenlijk onderzoek te weeg brengen in een informele setting van een incidenteel gezelschap.

Ondertussen is het tijdelijke er van af en gaan we in 2024 maar liefst 9X open. De ene maand een dialoog, de andere maand een variatie. Tijdens de variatie gaan we op een ander manier spreken en schrijven om ons denken te scherpen. Ik kijk er naar uit jou te ontmoeten!

Groet,

Natascha van der Grijp